היבטים משפטיים של סייבר ביטוח ואבטחת מידע לאור התקנות החדשות

מפגש עידן חדש של סימולציות תקיפה, שני, 30 באפריל 2018, 10:45

הרצאות נוספות באירוע עידן חדש של סימולציות תקיפה

Open Accessibilty Menu