פתרונות תוכנה לסיכונים פיננסיים בעולם הסייבר

מפגש עידן חדש של סימולציות תקיפה, שני, 30 באפריל 2018, 11:25

רווחי חברות מסחריות חשופות לשינויים חיצוניים בשערי מטבע, שערי ריבית, שערי סחורות ומחירי אנרגיה.

בעולם המורכב של יכולות ניתוח הסיכונים וטיפול בהם באמצעות נגזרים פיננסים, טיפול חשבונאי מתאים ויצירת מדיניות ופיקוח על ביצועה, ישנו ערך מוסף מוכח לתכנה.

חזי דימנט

חזי דימנט

מנכ"ל חברת CompuHedge

הרצאות נוספות באירוע עידן חדש של סימולציות תקיפה

Open Accessibilty Menu